CasesHolderPage

Haga Ziekenhuis

Het Haga Ziekenhuis in Den Haag heeft als één van de eerste grote ziekenhuizen zowel het ontwerp en de bouw als het technisch beheer voor twintig jaar aanbesteed. Er wordt volgens BIM en met BREEAM EXCELLENT gebouwd. Samen met de gebruikers bouwen we een multifunctioneel ziekenhuis dat met het grootste gemak ‘herinrichtbaar’ is, afhankelijk van de zorgvraag en het bestemmingsplan.

Archiment heeft  deel uitgemaakt van het projectteam en was gedurende de ontwerpfase verantwoordelijk voor de ontwerpcoördinatie van de renovatie en van het nieuwe OK complex.

Het DBM project HagaZiekenhuis bestond onder andere uit het ontwerp en de realisatie van de nieuwbouw van het Juliana Kinderziekenhuis, een modern OK complex en de renovatie van een belangrijk deel van het bestaande ziekenhuis. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

Archiment was verantwoordelijk voor de coördinatie van verschillende delen van het ontwerp tijdens het DO en TO. Samen met de ontwerpende partijen en de gebruikers is in een korte periode veel werk verzet om de geplande opleverdatum te halen. Via gebruikersoverleggen hebben de gebruikers een belangrijke inbreng gehad in het ontwerp. Daarnaast moest het ontwerp van de nieuwbouw voldoen aan de BREEAM certificering en is er tijdens de ontwerpfase rekening gehouden met  een optimale fasering van de uitvoering van de bouwwerkzaamheden. Gedurende de realisatie is het ziekenhuis namelijk volledig in gebruik gebleven.

De nieuwbouw is in korte tijd gerealiseerd. De bouw startte in mei 2013 en minder dan twee jaar later, in maart 2015, werd het nieuwe complex opgeleverd. De renovatiewerkzaamheden zijn gefaseerd uitgevoerd. De laatste afdelingen zijn in februari 2017 opgeleverd.

OCC Den Haag