CasesHolderPage

Expeditors - Schiphol Logistics Park

Op het Schiphol Logistics Park heeft G&S Bouw de nieuwe vestiging van Expeditors International gerealiseerd. Het complex bestaat uit een 3 laags kantoorgebouw met parkeergarage, warehouse, guardhouse en yard. In totaal omvat het complex 48.800 m2 BVO.

In opdracht van G&S Bouw heeft Archiment hier tijdens de uitvoering wekelijks kwaliteitscontroles van het gerealiseerde werk uitgevoerd. Deze controles werden gerapporteerd naar zowel G&S Bouw als de opdrachtgever van het bouwwerk. Zodoende werden alle betrokkenen gedurende het project regelmatig geïnformeerd over de geleverde kwaliteit.

Op het moment dat het werk bijna gereed was heeft Archiment de opnames voorafgaand aan de overdracht uitgevoerd en gerapporteerd. Doordat we de administratieve activiteiten van de opnamepunten op ons hebben  genomen kon de aannemer zich focussen op het afhandelen van de gebreken, terwijl de opdrachtgever ook eenvoudig de voortgang kon monitoren.

In samenwerking met G&S Bouw zijn wij ook betrokken geweest bij het traject van de verificatie & bewijsvoering dat gevraagd werd in het kader van het UAV-GC contract. Archiment heeft de vraag ingevuld om alle bewijsstukken te verzamelen en te koppelen aan de gestelde eisen. Hiermee is een database gecreëerd waarin tot in detail is  aangetoond dat door onze opdrachtgever  aan alle vooraf gestelde eisen is voldaan. Dit in zowel de ontwerp- als realisatiefase.

Door samenwerking  en tussentijdse overleggen met de verschillende betrokken partijen hebben we het overzicht bewaakt. Hierdoor heeft  de opdrachtgever G&S Bouw zijn focus kunnen leggen op de tijdsplanning en kwaliteit van de realisatie van de nieuwe gebouwen. Op het moment van de overdracht waren hierdoor de meeste opleverpunten verholpen en was er een enthousiaste en tevreden gebruiker aanwezig.

Haga Ziekenhuis

Gemeentehuis Hardenberg

Schiphol