BlogPostHolderPage

Ontbijtsessie: UAVgc geschikt voor mij?

UAVgc geschikt voor mij?

Op 9 mei bieden Aveco de Bondt en Archiment een ontbijtsessie aan over geïntegreerde contracten in de bouw. In aanwezigheid van opdrachtgevers en opdrachtnemers van UAVgc contracten, bespreken we tips & tricks en sturen we aan op een constructieve dialoog waarin we wederzijdse ervaringen uitwisselen.  


Is hier dan behoefte aan?
De UAVgc 2005 bestaat toch al ruim tien jaar? Ja, klopt! Projecten worden steeds complexer en door het multidisciplinaire karakter zijn (soms) nieuwe contractvormen nodig. Met deze contactvormen worden de verantwoordelijkheden anders verdeeld.
Infrastructurele werken worden al jaren uitgevoerd met behulp van geïntegreerde contracten. Hier zijn de voordelen al lange tijd zichtbaar (en natuurlijk ook de nadelen). Het lijkt dat de bouwsector volgt en nog moet wennen aan deze contractvorm. Waar de contractvorm eerder met name door (rijks)overheid werd toegepast, volgen nu ook andere opdrachtgevers. Maar voor de rest van de bouw geldt misschien wel ‘onbekend maakt onbemind’.

Los durven laten
Wat wij zien binnen de Nederlandse bouwsector is dat vooral publieke opdrachtgevers geïntegreerde contacten toepassen. Zij zien de voordelen van verplaatsing van onder andere de ontwerprisico’s naar de opdrachtnemer. Tegelijkertijd wordt de creativiteit en innovatiekracht van de markt gebruikt om een optimaal ontwerp te realiseren, met een goede prijs-kwaliteitverhouding.
Uitdaging voor opdrachtgevers is dat zij hierbij goed na moeten denken of dit wel is wat ze willen. Waarom zetten zij een geïntegreerde contractvorm in de markt? Als er al een vastomlijnd idee of project is, dan is een geïntegreerd contract misschien niet de ideale optie. Een oplossing hebben en terug redeneren naar een uitvraag, is dan niet gewenst. De eerder gemelde creativiteit en innovatiekracht die gevraagd wordt van de markt in deze contractvorm kan daardoor weleens anders uitpakken in de uitwerking. En als blijkt dat het ontwerp binnen de gestelde kaders past, maar niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever…
Opdrachtgevers moeten anders gaan kijken naar de eigen projecten en echt los durven laten. Op de kennis en kunde van de markt vertrouwen. De oplossing kan weleens beter zijn dan wat in eerste instantie gedacht werd!

Ken je de spelregels?
Voor opdrachtnemers geldt precies het omgekeerde. Kan je de vraag achter de vraag ontrafelen? Hoe goed ken je de impact van geïntegreerde contracten. Besef van de enorme scopeverbreding en de daarvoor benodigde kennis en kunde is essentieel. Net als het inzicht dat de spelregels binnen een UAV en UAVgc compleet van elkaar verschillen, ook al doet de terminologie anders vermoeden. Als opdrachtnemer is het natuurlijk fantastisch dat er een beroep wordt gedaan op je kennis en kunde. Het ontwerp is (volledig) in eigen beheer bedacht. Raakvlakken en faalkosten kunnen hierdoor beter worden beheerst. Daarnaast is er mogelijk tijdwinst te behalen.
Maar als blijkt dat het ontwerp niet aan de verwachtingen van de opdrachtgever voldoet is er veel tijd en energie verloren gegaan. Vraag is dan of het project verkeerd in de markt is gezet of dat niet de juiste vragen zijn gesteld om aan de verwachtingen van de opdrachtgever te voldoen?

Is UAVgc de slimste keuze?
Voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers geldt: denk goed na of een geïntegreerd contract de meest slimme keuze is voor het project. Verzamel eerst alle kennis en kunde en kijk welk contract bij het project past. Ga de dialoog met elkaar aan. Alleen dan wordt optimaal gebruik gemaakt van de voordelen van een geïntegreerd contract.

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk lichten Aveco de Bondt en Archiment op 9 mei een tipje van de sluier op rondom geïntegreerde contracten. Interesse in geïntegreerde contracten, onder het genot van een lekker ontbijtje? Meld je snel aan voor onze ontbijtsessie (start 7.00 uur, bij Aveco de Bondt in Holten) via www.avecodebondt.nl/ontbijtsessie

Cases

Tesla