CasesHolderPage

OCC Den Haag

Onderwijs- en cultuurcomplex

Eind 2014 heeft de gemeente Den Haag een tender uitgeschreven voor het nieuw te bouwen Onderwijs- en Cultuurcomplex (OCC) aan het Spuiplein. VolkerWessels heeft zich als bouwcombinatie Cadanz (Cadanz) geselecteerd voor dit DBM (Design, Build & Maintain) project. De bouwcombinatie, gevormd uit de bouwbedrijven Boele & van Eesteren en Visser & Smit Bouw, heeft Archiment gevraagd om binnen het projectteam de rol van procesmanager te vervullen.  

Vanaf de start van de tenderfase is Thijs de Kroon namens Archiment betrokken bij het project. Binnen een periode van zes maanden is aan de hand van het Programma van Eisen en verschillende dialooggesprekken met opdrachtgever en de toekomstige gebruikers een integraal ontwerp tot stand gekomen. Op basis van dit ontwerp en het bijbehorende Plan van Aanpak is het project in juli 2015 aan Cadanz gegund.

Ook na het winnen van de tender is Thijs betrokken gebleven bij het project. Vanuit zijn rol als procesmanager heeft hij bijgedragen aan het opzetten van de projectorganisatie en het door ontwikkelen van het projectkwaliteitssysteem. Verder is hij, samen met zijn team, verantwoordelijk voor onder meer de verificatie & validatie van het Programma van Eisen (op basis van System Engineering) en de aanvraag van vergunningen.

Het OCC wordt de nieuwe huisvesting van de stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag, het Koninklijk Conservatorium, het Nederlands Danstheater en het Residentie Orkest. Gebruikers met uiteenlopende functionele wensen. Dit heeft dan ook geleid tot een grote diversiteit van ruimten; variërend van een concertzaal geschikt voor 2.500 personen tot drumstudio’s met hoge akoestische eisen.

Het ontwerp uit de tender is inmiddels verder uitgewerkt. De vorm van het gebouw en de posities van de ruimtes zijn nader bepaald. Na goedkeuring van het DO door de gemeente Den Haag, worden, iIn de fase Technisch Ontwerp (TO), de materialisatie, de vaste inrichting en installatietechnische voorzieningen verder uitgewerkt. Aansluitend worden onderaannemers en leveranciers betrokken bij de uitwerking van de werktekeningen (UO) en wordt gestart met de uitvoering. Na de oplevering start  een onderhoudsperiode  van 25 jaar.

““Als procesmanager breng ik mijn kennis van het (ontwerp-)proces en de contractvorm als
toegevoegde waarde in het project””

Thijs de Kroon

Stroomversnelling

Bijenkorf

Tiffany & Co.