CasesHolderPage

Woningcorporatie Bo-Ex

Renovatie KwaZeGa

Het project KwaZeGa in de Utrechtse wijk Overvecht bestaat uit de renovatie van 4 flatgebouwen van elk 10 bouwlagen, met in totaal 348 appartementen. Namens Woningcorporatie Bo-Ex was Archiment, bij de renovatie van het interieur verantwoordelijk voor het projectmanagement en directievoering / toezicht.

KwaZeGa

Het project Complex 503 bestaat uit de renovatie van 54 boven- en benedenwoningen aan de Groeneweg in Utrecht. Tijdens de renovatie werden de woningen voorzien van een nieuwe begane grondvloer, het dak werd vervangen en de buitengevel kreeg nieuwe buitenkozijnen en voegwerk. In de woningen kwamen een nieuw toilet, badkamer, keuken, geïsoleerde binnenwanden en plafonds. Bovendien werden de E/W-installaties geheel vernieuwd en werd de binnentuin voorzien van nieuwe bergingen, beplating en meubilair.
Tijdens de uitvoering bewaakten we onder andere het meer- en minderwerk en hielden we toezicht om de kwaliteit te bewaken. Omdat de bewoners graag betrokken wilden blijven bij het project, organiseerden we 1x per 2 weken inloopuren. Bewoners namen dan onder begeleiding een kijkje bij hun eigen woning. Dergelijke renovatiewerkzaamheden hebben een grote impact op het privéleven van de bewoners. Om (de beleving van) overlast zoveel mogelijk te beperken, is goede communicatie tussen Bo-Ex, bewoners en aannemer erg belangrijk.
In dit complex nestelen diverse kolonies met gierzwaluwen, wat de nodige uitdagingen opleverde tijdens de uitvoering. In goede samenwerking met de aannemer is dit naar wens en conform de Flora-Fauna wetgeving verlopen.

Het project is uiteindelijk begin 2013 aan ons opgeleverd aan de (nieuwe) huurders.

Complex 503

Tesla

Tiffany & Co.